Nácvik vybraných relaxačních a copingových technik

(zvládání akutního a chronického stresu, prevence syndromu vyhoření)

O zvládání akutního a chronického stresu

Kromě biodynamické práce s tělem mohou přispívět k dobré fyzické a psychické pohodě rovněž některé další alternativní přístupy ke zdraví. Tyto zvládací techniky a strategie naučím klienta používat v rámci konzultací a komplexního poradenství, a klient  je pak schopen tyto techniky praktikovat sám v každodenním životě jak na sobě, tak v rámci rodiny. Ve své poradenské praxi využívám některé postupy zejména z oblasti hatha jógy, jin jógy, jógy v denním životě, arteterapie, autorelaxace, meditace, imaginace, práce s dechem, trénink smyslového i mimosmyslového vnímání, apod.

Cíl nácviku

Tyto zvládací techniky a strategie se klient naučí používat v rámci konzultací a komplexního poradenství, a může je pak praktikovat sám v každodenním životě jak na sobě, tak v rámci rodiny. Ve své poradenské praxi využívám např. některé postupy zejména z oblasti hatha jógy, jin jógy, jógy v denním životě, arteterapie, autorelaxace, meditace, imaginace, práce s dechem, apod.