Poradenství při bolestech zad

O náplni sezení

Poradenství kombinuje biodynamickou práci s tělem s nácvikem správného provedení jednoduchých ásán jógy při bolestech zad, nácviku správného dýchání a vnímání těla a jeho potřeb zprostředkovaných tzv. intero-receptory v těle (tj. snímači napětí ve svalech, šlachách, kloubech, kostech, útrobách atp.)

Cíle sezení

Účelem sezení je naučit klienta vnímat a rozlišovat bolesti, indikovat nejvhodnější metodu relaxace a nápravy.