Intervence
a první psychická pomoc

O intervenci a první psychická pomoci

Poradenství při zasažení náhlou těžkou životní situací (ztráta blízké osoby, ztráta zaměstnání, negativní změna sociálních podmínek aj.) 

Cíle služby

Poskytnutí psychické podpory, event. první psychické pomoci (intervence). Provázení procesem truchlení při úmrtí blízké osoby.